Văn bản đến và đi của sở, ngành, địa phương
STTTên đơn vịTổng số văn bản đếnTổng số văn bản điTổng số văn bản
1 UBND tỉnh2457113559 
2 Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc275874545 
3 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc5032212523 
4 Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc8403011654 
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc12131928865 
6 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc77762024 
7 Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc3126716886 
8 Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc9894833 
9 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc4754419773 
10 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc15928817331 
11 Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc4238510926 
12 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc4858914642 
13 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc4486811467 
14 Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc187405222 
15 Sở Văn hoá - Thể thao và Du Lịch tỉnh Vĩnh Phúc292961535 
16 Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc481118450 
17 Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc6970413052 
18 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc92221124 
19 Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc5742221 
20 Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất7926910 
21 Ban Quản lý các khu CN tỉnh Vĩnh Phúc185933449 
22 Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc218208047 
23 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc328489 
24 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc14591624 
25 UBND thành phố Vĩnh Yên12150629466 
26 UBND thị xã Phúc Yên8829016257 
27 UBND huyện Bình Xuyên8455120370 
28 UBND huyện Lập Thạch2801912625 
29 UBND huyện Sông Lô101375709 
30 UBND huyện Tam Dương20762820386 
31 UBND huyện Tam Đảo7373814955 
32 UBND huyện Vĩnh Tường7068118383 
33 UBND huyện Yên Lạc9999816024 
34 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc8423724664 
35 Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc148546 
36 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc7573