Văn bản đến và đi của sở, ngành, địa phương
STTTên đơn vịTổng số văn bản đếnTổng số văn bản điTổng số văn bản
1 UBND tỉnh3230818567 
2 Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc313985168 
3 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc5493813696 
4 Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc9016512736 
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc12703430330 
6 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc77762024 
7 Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc3440918303 
8 Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc10776975 
9 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc4938820560 
10 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc16998819068 
11 Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc4653712228 
12 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc5353216271 
13 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc4729711974 
14 Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc204805744 
15 Sở Văn hoá - Thể thao và Du Lịch tỉnh Vĩnh Phúc318791716 
16 Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc520409592 
17 Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc7721514233 
18 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc102221514 
19 Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc6175257 
20 Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất8550964 
21 Ban Quản lý các khu CN tỉnh Vĩnh Phúc211363932 
22 Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc218228047 
23 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc3644193 
24 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc16099795 
25 UBND thành phố Vĩnh Yên13160131498 
26 UBND thị xã Phúc Yên9825817989 
27 UBND huyện Bình Xuyên9311022042 
28 UBND huyện Lập Thạch3084313657 
29 UBND huyện Sông Lô116115755 
30 UBND huyện Tam Dương22460921980 
31 UBND huyện Tam Đảo8336116505 
32 UBND huyện Vĩnh Tường7767620605 
33 UBND huyện Yên Lạc11087117316 
34 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc9086926371 
35 Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc161546 
36 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc8323