Đến tháng 4 Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi
2.520.762
văn bản qua mạng
giữa 35 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 25/04/2018 00:00)