Đến tháng 1 Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi
2.351.843
văn bản qua mạng
giữa 35 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 24/01/2018 00:00)