Đến tháng 10 Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi
2.166.005
văn bản qua mạng
giữa 35 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23/10/2017 00:00)